ÚVOD

Hledáte cestu jak
měřitelně a efektivně
zvýšit obchodní výkon?
Potřebujete na vymezenou dobu zvýšit kapacity managementu?


Máte projektové zadání a hledáte tým pro jeho realizaci?Potřebujete objektivní expertní analýzu trhu nebo vnitřních procesů s návrhy řešení, která povedou  k obchodnímu úspěchu?

Jsme Vaše řešení nejen pro tyto případy.
Nacházíme řešení.
Jsme konzultansko/realizační tým profesionálů.
Při řešení jednotlivých úloh se opíráme o své zkušenosti a zkušenosti úspěšných manažerů, které případně angažujeme pro sestavení nejefektivnějšího týmu. Naše doporučení opíráme  o nejmodernější technologie umožňující na základě námi připravených podkladů predikci a rekomendaci obchodních a marketingových cílů s garantovaným výsledkem.


Jediným cílem je úspěch!

Dlouholeté vzájemné vztahy pracovníků ve společnosti způsobují nepružnosti procesů, komplikují personální změny, oddalují úspěch projektu. 

Naše působení je vždy časově omezené, výstupy z naší činnosti nemají na vnitropodnikové vztahy negativní vliv. 

Nově příchozí zaměstnanci často zaznamenávají neochotu sdílet informace a spolupráce ze strany stávajících zaměstnanců, ti naopak pociťují ohrožení své pozice a kariéry. Outsourcing managementu tyto jevy zcela odbourává. 

Kalkulace a vypočítavost pro zajištění kariérního postupu u externího manažera neexistuje, tato nestrannost a nezávislost Vám do Vaší společnosti umožní vehnat čerstvý, svěží vítr rychlých a přínosných změn. Předpoklady vedoucí k úspěchu:

Nebojíme se odmítnout zadání, které nerespektuje podmínky úspěchu.

Máme bohaté zkušenosti z praxe, různých typů společností a oborů.

Máme jasnou motivaci.

Chápeme potřeby projektu, umíme je transformovat do potřebného know-how externích kapacit.

Čteme psychologii společnosti, vyhýbáme se konfliktům, postupujeme s citem tak, aby naše působení negativně neovlivnilo kontinuitu procesu. 

Comments